Tegnérgatan 19

När ni flyttar till oss eller ifrån oss

CHECKLISTA UT- OCH INFLYTTNING

 

Vid utflyttning ska följande tillbehör till lägenheten finnas kvar:

  1. Dörrnycklar till systemlåsen, märkta 5311MK, minst 2 st. Dessa går till entrén, källaren inkl förrådsutrymmena och tvättstugan.
  2. Nycklar till lägenhetsdörren. 5 st. Kort med kod till nycklarna. I förekommande fall även nycklar till servicelås.
  3. Nycklar till postboxen i entrén. 3 st
  4. Tvättstugans bokningscylinder 2 st
  5. Tjänstefördelare till TV/Bredband/Telefoni
  6. TV-box med abonnemangskort och fjärrkontroll
  7. Brandvarnare

Vid in/avflyttning ska kontakt tas med Ownit för att anmäla/avanmäla personuppgifter. Detta ska ske skriftligen till:  info@ownit.se.

Säg upp avtal för el och gas och telefon i tillämpliga fall. 

Det ingår bostadsrättstilläggsförsäkring i avgiften men gläm inte att teckna hemförsäkring på lösöret.

Teckna avtal för el och gas. 

 

Det är de som bor i lägenheten som är ansvariga. Om något av detta saknas och måste kompletteras är det lägenhetsinnehavaren som står för kostnaden.

 

Skicka  er e-postadress samt telefonnummer till styrelsen@tegnergatan19.se.Det kan vara flera e-postadresser för samma lägenhet.

  

MvH Styrelsen

Den här sidan är under konstruktion.